Diễn đàn dành cho các golfer
Sân TAM ĐẢO THỨ 3 NGÀY 21/6 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn dành cho các golfer (http://forum.teeoff.vn)
+-- Diễn đàn: Giao lưu - Học hỏi - Kết bạn (http://forum.teeoff.vn/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Diễn đàn: Tìm người cùng chơi (http://forum.teeoff.vn/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Chủ đề: Sân TAM ĐẢO THỨ 3 NGÀY 21/6 (/showthread.php?tid=88)Sân TAM ĐẢO THỨ 3 NGÀY 21/6 - dragon2783 - 18-Jun-2016

flight 3 rồi ah, ae nào có nhã hứng ghép thì join nhóm này nhé
hdc 26,22,32
teetime 16h30 
sân tam đảo
cost 1450k
0902078355